DIGITAALISET RATKAISUT & PALVELUT -LIIKETOIMINTA-ALUE

 

 

 

E-Sense tarjoaa yritykselle:

✓ Maksimaalisen tietoturvan
✓ Vähentää epäluotettavien taulukko-ohjelmien käyttöä
✓ Edesauttaa noudattamaan toimitusketjuun liittyviä sääntöjä ja lainsäädäntöä
✓ Poistaa manuaalisia prosesseja, jotka eivät tuota lisäarvoa 
✓ Kustannussäästöt hankinnoissa
✓ Tuottaa vero- ja tilintarkastuskertomusraportit
✓ Mahdollistaa toimittajaverkoston nopean kasvun ja hallinnan
✓ Työkaluja terveys- ja turvallisuustietojen sekä -menettelyjen hallintaan
✓ Toimitusketjun tarkastustoiminnan kustannusten säästäminen
✓ Mahdollistaa laajemman ja paremman toimittajaverkoston
✓ Tietovarasto rakennushankkeiden olemassa olevista resursseista
✓ Tukipalvelut parantavat hankintojen tehokkuutta
✓ Integroitu käyttöoikeuksien hallinnointi ja kulunvalvonta
✓ Vastuun jakaminen kokeneen kumppanin kanssa
✓ Koko projektin alihankkijaryhmä saa säästö- ja riskienhallintaetua

Meidän päätoimistoltamme Porista, meidän FTE tiimimme laajentaa ja kasvattaa liiketoimintaamme kansainvälisesti. Ensisijaiset kohdemarkkinat ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Unkari, Yhdysvallat, SE-Aasia ja Kiina.

 

 

 

Projektisi optimoidut PALVELUT

Palvelutiimimme pitää huolen projektisi toteutumisesta lakien ja asetuksien sekä hallinnollisten määräysten mukaisesti. Tuotamme päivittäin kulujen- ja riskienhallintaa koko alihankintaketjussa. Takaamme turvallisen ja luotettavan tiedonjakelun koko projektin ajan, myös ennen ja jälkeen.

Palveluihimme sisältyy

• urakoitsijan tilaajavastuutietojen vahvistaminen ja hallinta
• työntekijä- ja sopimustietojen ilmoittaminen veroviranomaiselle
• ulkomaisten työntekijöiden tietojen hallinta
• työmaalla tarvittavien lupien hallinta.

Safety - Our Core Value

Turvallisuus on yksi ydinarvoistamme. Haluamme edesauttaa ja kehittää rakennusprojektien turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. E-Sense-ohjelmisto ja -palvelut mahdollistavat haastavienkin projektien turvallisuustason pitämisen korkealla.
Huolehdimme projektien tehokkaasta tiedonjakelusta heti hankintavaiheesta alkaen. Todistetusti toimiva tiedonhallinta edistää myös työmaaturvallisuutta. Avullamme asiakkaamme ovat jatkuvasti tietoisia toimitusketjunsa vastuullisuudesta, alihankkijoista, työntekijöistä, kalustosta ja muusta omaisuudesta.

Ota yhteyttä