Ihmiset

E-Sense tarjoaa dynaamisia projektiominaisuuksia työntekijöiden tietojen ja asiakirjojen keräämiseen ja hallitsemiseen. Kaikille työntekijöille voidaan myöntää käyttöoikeus E-Sensen My Page -sivuille. Työturvallisuudesta, valvonnasta ja muusta turvallisuudesta vastaavat osastot tarvitsevat näitä työntekijätietoja.

TYÖVOIMAN HALLINTA

Meillä on vahva ymmärrys siitä, kuinka lakisääteisiä työvoimaa koskevia tietoja tulee hallita erilaisissa projekteissa. E-Sensen avulla voit liittää ihmiset projekteihin ja saada enemmän tietoja vähemmällä manuaalisella työllä, kun käytät Urakoitsija- ja My Page -näkymiä. Hallinnolliset palvelumme pitävät sinut ajan tasalla kaikista ongelmista, jotka vaativat huomiosi. Tavoitteemme on mahdollistaa projektien hallinta mahdollisimman vähällä määrällä paperilomakkeita tai Excel-taulukkoja. E-Sensen osastojen välisen automatisoinnin ja ohjelmistointegraation ansiosta järjestelmän työvoimatietoja voidaan käyttää kantatietotyökaluna millaisessa rakennushankkeessa tahansa tai millaisen teollisuusalueen kulunvalvonnassa tahansa. Olemme erikoistuneet hallitsemaan työvoimatietoja koko alihankintaketjussa alkaen rekrytoinnista ja auditoinnista aina työntekijäraportointiin asti.

TYÖAJANHALLINTA

E-Sensen avulla voidaan ylläpitää kattavaa projektin työaikakirjanpitoa. Järjestelmä tarjoaa kolme menetelmää työajan raportointiin: Kulunvalvonnan aikaleimat, aliurakoitsijan työnjohtajan ilmoitus tai ilmoitus työntekijän My Page -sivun kautta. Tehdyn työajan lisäksi aliurakoitsijoihin voidaan liittää tilaus- tai urakkasopimustiedot. Näin E-Sense mahdollistaa kaikkien aliurakoitsijoiden laskutustietojen hyväksynnän. Työaikatiedot voidaan myös liittää projektivaiheisiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää työn edistymisen seurannassa. Kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettuja työtunteja voidaan hyödyntää työtapaturmataajuuden raportoinnissa.

PÄTEVYYDET JA OSAAMINEN

Menestyksellisen projektin taustalla ovat työntekijöiden pätevyydet ja osaaminen. E-Sense tarjoaa työtehtäviin ja tiettyihin yksittäisiin töihin liittyvän pätevyystyökalun. Kaikki pätevyydet voidaan määrittää olemaan voimassa tiettyyn päivämäärään asti, ja niihin voidaan liittää asiakirjat, joilla pätevyys vahvistetaan. Pätevyyksien hallinta voidaan integroida projektin kulunvalvontaan. Henkilön, jolta puuttuu tarvittava pätevyys – tai jos pätevyys on vanhentunut – kulunvalvontalaitteet käännyttävät pois. Työnvalvojilla on jatkuva näkyvyys koko alihankintaketjun pätevyystilanteeseen.

KULUNVALVONTA

Kulunvalvontapalvelumme tuottaa teille projektin ajantasaisen työntekijälistan sekä projektien alihankintaketjun kattavan tuntiseurannan. Kulunvalvontalaitteiden kytkeminen projektille avaa valituille henkilöille tuntikirjaustietojen ja läsnäoloseurannan raportit työmaaprofiileissa.

Voimme tuottaa rakennustyömaiden tai erilaisten projektien koko kulunvalvonnan. Yhteistyöverkostomme avulla voimme tuottaa myös pyörö- ja liukuportit ja ajopuomit sekä näihin liittyvät ominaisuudet esimerkiksi ajolupien hallintaan.

Yhteistyöverkostomme avulla tuotamme kovissa oloissa testatun kulunvalvontalaitteiston lisäksi mm.

  • Lupatoimisto -ominaisuuden sähköisten henkilökorttihakemusten hallintaan
  • Kulkutunnisteet (kortit, avaimenperät), korttitulostimet, Kamera jalustoineen
  • Työn valvojan mobiilisovellus vahvuuden hallintaan (NFC)
  • Laitteisto elektronisiin ja digitaalisiin allekirjoituksiin