Omaisuus

E-Sensessä omaisuudet voivat olla esimerkiksi rakennuksia, toimistotiloja, ajoneuvoja, työvälineitä, laitteita, kaappeja, säiliöitä tai nostureita. E-Sense tarjoaa projektille jaetun alustan, jossa yritysten ja ihmisten tiedot yhdistyvät kaikkeen projektissa käytettävään omaisuuteen.

DYNAAMISUUS

Omaisuuksien hallinta E-Sensessä on dynaamista. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi itse luoda uusia omaisuustyyppejä omien vaatimustensa mukaisesti. E-Sensessä on valmiina pohjat yleisimmille omaisuustyypeille, kuten ajoneuvoille ja majoitustiloille. Omaisuuksille voidaan asettaa erilaisia hälytyksiä, kuten muistutuksien lähettäminen tietylle kunnossapitoyhtiölle tai kyseistä resurssia käyttävälle urakoitsijalle. Omaisuuksien varaamiselle ja käytölle voidaan asettaa myös erilaisia pätevyysvaatimuksia.

VARAAMINEN JA KÄYTTÖ

Kaikille projektiin liitetyille käyttäjille voidaan määritellä oikeudet varata ja käyttää projektiin liitettyjä omaisuuksia. Kulut voidaan yhdistää käyttötietoihin ja siten laskuttaa käyttötuntien perusteella. Omaisuuksien varaaminen ja käyttö saattavat vaatia tiettyjä henkilökohtaisia pätevyyksiä, joten on tärkeää määritellä käyttäjien oikeudet.

TARKASTUS

Erityyppiset omaisuudet on tarkastettava eri tavalla. Auto on katsastettava kerran vuodessa, mutta rakennustelineet on tarkastettava joka viikko. E-Sensen kautta pystyt valitsemaan oikean tarkastustiheyden erityyppisille omaisuuksille. Tarkastus voidaan suorittaa mobiili- tai työpöytäohjelmistoa apuna käyttäen. Myös tarkastuslomake on dynaaminen ja koostuu asiakirjoista, kuvista ja vapaamuotoisista tekstikentistä. Käyttäjä määrittelee omaisuuden omistajan sekä tämänhetkisen haltijan, joka on vastuussa omaisuudesta.

MOBIILIT RFID-RATKAISUT

Mobiili sovelluksemme tukevat uusimpia RFID- ja GPS-teknologioita. E-Sense korvaa lukemattomat Excel-taulukot ja paperilomakkeet, jotka sisältävät keskeisiä projektin tietoja. Pystymme tarjoamaan räätälöidyn resurssienhallinta mobiilisovelluksen, jossa on halutut tarkastus-, varaus- tai ajanseuranta ominaisuudet.