Optimoimme projektin osaamisen ja tiedon

Tarjoamme oikeat osaajat ja ratkaisut kaikkiin projektin vaiheisiin. Käytössämme ovat parhaat kansainväliset kontaktit sekä helppokäyttöinen projektinhallinta-järjestelmä ja tehokas Project Motion -palvelukonsepti.

Resursointi ja alihankinta

Tarjoamme osaavimmat ammattilaiset vaativiin projektien työtehtäviin. Vastaamme palveluista ja tekijöiden työstä kokonaisuudessaan.

Hankimme osaavimmat ammattilaiset projektin kaikkiin tehtäviin. Resursoimme ja rekrytoimme työmaalle tarvittavan projektitiimin ja vastaamme tekijöiden työstä kokonaisuudessaan. Projektijohtomme hoitaa työnjohdon, raportoinnin sekä työturvallisuuden ja laadunvarmistuksen. Urakoitsija voi ulkoistaa meille koko projektityön ja luottaa työn laatuun. Meillä on muun muassa Suomen kattavin ryhmä pintakäsittelyn ammattilaisia.

Resursoimme projektille tiimin ja optimoimme

 • pintakäsittelytyöt
 • hitsaukset, asennukset, muut rakennustyöt
 • sähkötekniikan, rakennusteknisen ja mekaanisen suunnittelun
 • toimistotyöt
 • logistiikkapalvelut
 • dokumentoinnin
Projektijohto

Tarjoamme asiantuntijat projektien resurssienhallintaan, suunnitteluun, hankintaan ja logistiikkaan. Asiantuntijamme työskentelevät avainrooleissa energiateollisuuden projekteissa.

Asiantuntijoistamme löytyvät tarvittavat osaajat eri projektinhallinnan ja projektijohdon tehtäviin. Projektinhallinnan tueksi olemme kehittäneet Project Motion -kokonaispalvelun. Palveluun sisältyy asiantuntijoiden käyttöön rakennettu Enersense E-Sense -järjestelmä, joka optimoi koko projektin resurssienhallinnan ja raportoinnin: työntekijä- ja viranomaistiedot, työ- ja kulkuluvat, sopimukset, laitteet ja kuljetukset. Järjestelmän avulla projektijohto hallinnoi laajojakin projekteja ja koko alihankintaketjua tehokkaasti.

Tarjoamme projektille asiantuntijat ja optimoimme

 • suunnittelun ja aikataulutuksen
 • resurssienhallinnan
 • hankintojen johtamisen
 • alihankkijoiden auditoinnin
 • sopimusten hallinnan
 • logistiikan hallinnan
 • teknisen ja kaupallisen projektijohdon
 • käyttöönoton johtamisen
 • alihankkijoiden ja urakoiden hallinnan ja seurannan
Työturvallisuus

Vastaamme projektin hankintaketjun työturvallisuudesta ja valvonnasta kokonaisuudessaan. Käytössämme ovat parhaat valvontajärjestelmät ja osaajat.

Työturvallisuuden asiantuntijamme varmistavat projektin turvallisuuden koko alihankintaketjun osalta. Teemme turvallisuussuunnitelmat ja koulutamme projektihenkilöstön. Turvallisuustiimimme valvoo ja opastaa tarvittaessa 24/7 työturvallisuuden toteutumista. Kehittämämme digitaaliset ratkaisut optimoivat lupien, kulunvalvonnan ja turvallisuustietojen hallinnan. Palvelut ovat käytettävissä helposti mobiililaitteilla.

Varmistamme projektityön turvallisuuden ja optimoimme

 • turvallisuussuunnittelun
 • työturvallisuuskoulutuksen
 • turvallisuuden varmentamisen
 • kulunvalvonnan
 • turvallisuustietojen hallinnan
 • ​lupien, pätevyyksien ja oikeuksien valvonnan 
Laadunvarmistus

Huolehdimme projektien laadunvalvonnasta kaikissa työvaiheissa. Tarkastajillamme on pätevyys toimia maailmanlaajuisesti.

Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden laadun varmistamiseksi projektin kaikissa vaiheissa. Projektijohtomme valvoo työn laatua läpi alihankintaketjun. Enersense E-Sense -järjestelmämme auttaa laadunvarmistustietojen hallinnassa ja raportoinnissa. Vastaamme myös projektin teknisen laadun tarkastuksista. Tarkastajillamme on pätevyydet toimia energiateollisuuden projekteissa ympäri maailman.

Varmistamme projektityön laadun ja optimoimme

 • rakennustöiden valvonnan
 • teknisten ja sähkötöiden valvonnan ja tarkastukset
 • telinetöiden valvonnan
 • eristysten ja laitteiden valvonnan
 • pintakäsittelytöiden tarkastukset
 • hitsaustarkastukset (myös NDT-tarkastukset)
 • laatutarkastukset
Tiedonhallinta

Vastaamme projektin dokumenteista, tietojen hallinnasta ja raportoinnista. Enersense E-Sense -järjestelmämme optimoi tietojen käsittelyn.

Hoidamme tehokkaasti projektin tiedonhallinnan. Tiedonhallinta on keskeinen osa Project Motion -palveluamme. Asiantuntijoidemme ja projektijohtomme apuna on kehittämämme Enersense E-Sense -järjestelmä, jossa kaikki projektitiedot koko urakointiketjusta ovat helposti haettavissa ja hyödynnettävissä. Järjestelmä toimii projektijohdon työkaluna alihankintaketjujen, työntekijöiden ja omaisuuden hallinnassa ja valvonnassa. Myös viranomaisraportointi hoituu järjestelmän avulla. Verkkoympäristössä toimiva Enersense E-Sense optimoidaan ja yksilöidään kunkin projektin tarpeisiin.

Synkronoimme projektin tiedonhallinnan ja optimoimme

 • työntekijätietojen hallinnan
 • tuntiseurannan ja työvuorojen hallinnan
 • työlupien ja pätevyyksien hallinnan
 • kulkulupien hallinnan
 • työvälineiden ja tarvikkeiden hallinnan
 • omaisuuden hallinnan
 • tilojen hallinnan
 • viranomaistietojen hallinnan
 • sopimusten ja dokumenttien hallinnan
Asiantuntija- ja hallintopalvelu

Hoidamme tilaajavastuun edellyttämän dokumentoinnin ja raportoinnin sekä viranomaisilmoitukset. Edustamme ulkomaisten yritysten lähetettyjä työntekijöitä.

Asiantuntijamme vastaavat projektin ilmoitusvelvollisuuden edellyttämästä dokumenttien hallinnasta,valvonnasta ja viranomaisraportoinnista. Huolehdimme alihankkijoiden tietojen ja tilaajavastuulain mukaisten dokumenttien tarkastuksesta. Teemme veroraportoinnin ja viranomaisilmoitukset. Edustajapalvelumme toimii ulkomaalaisten yritysten lähetettyjen työntekijöiden edustajana Suomessa. Viranomaisyhteistyössä ja tietojen hallinnassa hyödynnämme kehittämäämme Enersense E-Sense -järjestelmää.

Hallinnoimme projektin viranomaistiedot ja optimoimme

 • verohallinnon työntekijä- ja urakkailmoitukset
 • tilaajavastuudokumenttien tarkastukset ja hallinnan
 • veronumeroiden hallinnan
 • työlupien hallinnan
 • työsuojeluun liittyvien tietojen hallinnan
 • lähetettyjen työntekijöiden edustajapalvelun

Digitaaliset ratkaisut

Kehitämme yksilöllisiä digitaalisia ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Asiakkaiden haasteet voivat liittyä useimmiten mobiilipalveluiden, teollisen internetin tai pilvipalveluiden kehittämiseen. Autamme myös järjestelmäintegroinneissa. Kehitämme ohjelmistoja useille alustoille ja teknologioihin. Valitsemme aina teknologiat ja työkalut sen mukaan, mikä parhaiten soveltuu asiakkaan liiketoimintaan, toimintaympäristöön ja käyttäjien tarpeisiin. Ohjelmistokehittäjämme hallitsevat kaikki yleisimmät mobiiliteknologiat kuten Androidin, iOSin, Windowsin ja HTML5:n.

Lue lisää

Asiantuntija- ja hallintopalvelu
Resursointi ja alihankinta
Projektijohto
Työturvallisuus
Tiedonhallinta
Optimoimme OLKILUOTO 3:N
resurssit
Asiantuntija- ja hallintopalvelu
Resursointi ja alihankinta
Projektijohto
Työturvallisuus
Tiedonhallinta
Optimoimme biotuotetehtaan
kulunvalvonnan
Asiantuntija- ja hallintopalvelu
Resursointi ja alihankinta
Projektijohto
Laadunvarmistus
Tiedonhallinta
Optimoimme urakoitsijaketjujen hallinnan prosessiteollisuuteen
Prosessiteollisuus