Yritykset

Projektissasi mukana olevat yritykset ovat työnantajia, ja toisinaan täysin uusia ja ennestään tuntemattomia. On ehdottaman tärkeää varmistaa, että yritykset maksavat veronsa ja työntekijöiden vakuutusmaksut ajallaan. E-Sensen tilaajavastuu -toimeksianto  ja alihankintaketjun hallintatyökalut antavat sinulle kattavan yleiskuvan projektissa mukana olevista yrityksistä.

TILAAJAVASTUU

E-Sensen tilaajavastuu -toimeksianto tarjoaa kaikenkokoisille hankintaorganisaatioille kokonaisvaltaisen ratkaisun yritysten tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankintaan ja tietojen ajantasalla pitämiseen sekä säilytykseen. Toimeksianto voidaan toteuttaa perustarkastuksena tai se voidaan laajentaa kattamaan myös omat aliurakoitsijoille asettamanne vaatimukset. Tilaajavastuu -toimeksianto on suoraan integroitavissa kulkulupaprosessin hallintaan. Kaikki yritystä koskevat tiedot ja dokumentit tallennetaan E-Senseen yrityksen omaan profiiliin, missä urakoitsija itse pääsee ylläpitämään yrityksensä ajantasaisia tietoja. E-Sense hakee tarvittaessa yrityskohtaisia tietoja myös viranomaisilta hyödyntäen nykyaikaisia tiedostonsiirron mahdollisuuksia käyttävää ohjelmistoa. Asiantuntijapalvelumme on erikoistunut ulkomaisten yritysten selvitysten tekemiseen.

SOPIMUSTIETOJEN HALLINTA

Yrityksiä hallinnoidaan E-Sensessä hankinnasta aina projektin päättymiseen asti. Yritykset liitetään projekteihin sopimusten kautta. Sopimukset voivat koostua dynaamisista sopimusparametreja koskevista tiedoista ja määritellyistä sopimusasiakirjoista. Kaikki projektissa käytetyt henkilö- ja omaisuusresurssit voidaan yhdistää sopimustunnuksen avulla, mikä mahdollistaa työvoima- ja omaisuustietojen tehokkaan käytön.

AIKATAULUJEN HALLINTA

Työn tyyppi, yrityksen ja työvoiman aktiivisuusjakso sekä projektin vaiheet antavat E-Sensen käyttäjille loistavan mahdollisuuden seurata ja hallita projektiaikataulua selkeässä pipeline-näkymässä. Voit asettaa päämääriä ja määräaikoja kaiken tyyppisille tehtäville sekä huomauttaa aliurakoitsijaa, mikäli tarvittavia tietoja puuttuu. Voit delegoida osan aikataulutuksesta aliurakoitsijoille tarjoamalla heille käyttöoikeudet oman projekti-osuutensa aikatauluun. Suurissa projekteissa asiantuntijamme voivat avustaa aliurakoitsijoita.

DOKUMENTTIEN HALLINTA

E-Senseä on käytetty dokumenttien hallintaan ydinvoima- sekä öljy- ja kaasu-projekteissa. Itse järjestelmän lisäksi meillä on tarjottavana vahva asiantuntijoiden tiimi, joka pystyy tukemaan laajoja dokumentaatio-hankkeita. Olemme kehittäneet E-Sensen dokumenttien hallinnan siten, että se tarjoaa koko projektin dokumentaation aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien antamien tietojen pohjalta.

VIRANOMAISRAPORTOINTI

Työn tilaajan on annettava Verohallinnolle tiedot kaikista tilaamistaan urakoista sopimusarvon ylittäessä €15.000. Tämä hoituu vaivattomasti E-Sensen kautta. Urakoita voidaan ilmoittaa sopimuskohtaisesti tai projektikohtaisesti, urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella.

Rakennustyömailla päätoteuttajien on annettava Verohallinnolle tiedot kuukausittain kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. E-Sense ohjelman avulla ilmoittaminen ja samalla tietojen hallinta onnistuu helposti. Ohjelma tarjoaa näkymän työmaan profiiliin ja koko alihankintaketjuun sekä työmaalle liitettyihin työntekijöihin. Urakoitsijat pystyvät itse päivittämään tietojaan reaaliajassa E-Senseen.

DIGITAALISET ALLEKIRJOITUKSET

Käytämme tehokkaimpia nykyaikaisia teknologioita digitaalisessa hyväksymisprosessissa. Vastuuhenkilöt pysyvät jatkuvasti ajan tasalla uusista toimenpiteistä ja syötteistä dokumentointi-prosessissa. Digitaaliset allekirjoitustyökalumme toimivat loistavasti yhdessä redline -menetelmän ja asiakirjojen hyväksymisen kanssa.