Vi är experter på rekrytering och personalhantering med fokus på stora industriprojekt.
 
Vi ser till att era projekt blir framgångsrika genom att optimera kompetens och information.

Enersense E-Sense programvara och tjänster

 
Enersense E-Sense används av storskaliga industriaktörer och entreprenörer internationellt vid projekt som ställer höga krav på personalstyrka och hantering av underentreprenadkedjan.

läs mer

 

Jobbportal

 
Här hittar du lediga tjänster inom olika projekt. Det är dags för förändring – med vår hjälp.

börja här

Projekttjänster inom industrin

Personal och underentreprenader

Vi ställer kompetenta och erfarna medarbetare till ert förfogande för krävande projekt. Vi tar ett helhetsansvar för våra tjänster och det arbete som vår personal utför.

Administrations- och konsulttjänster

Vi administrerar och kontrollerar de dokument som krävs enligt finska lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. Dessutom tar vi fram rapporter i enlighet med kraven för informationsrapportering inom byggbranschen.

Projektförvaltning

Vi ställer kompetenta och erfarna medarbetare till ert förfogande för krävande projekt. Våra experter övertar viktiga roller vid projekt inom energibranschen.

Arbetsskydd

Vi tar hand om projektövervakning och arbetsskydd inom leveranskedjan. Vi tar ett helhetsansvar för säkerheten på arbetsplatsen och för kontroll av leveranskedjan. Det gör vi med kontrollsystem och experter av toppklass.

Kvalitetssäkring

Vi övertar kvalitetssäkringen i samtliga faser av projektet. Våra inspektörer är kvalificerade att verka globalt.

Informationshantering

Vi tar hand om informations- och dokumenthantering samt rapportering inom alla projekt. Vi tar fullt ansvar för dokumentation, informationshantering och rapportering inom alla projekt.

Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade styrningen av entreprenadkedjan
Processindustri
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade personalresurserna till ett kärnkraftverk
Bygg- och anläggningsarbeten
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
VI OPTIMERADE BIOKRAFTVERK
Tillträdeskontroll