2005

ETABLERINGSÅR

750

MEDARBETARE

250

LYCKADE PROJEKT

Optimering av projektpersonal

Kärnan i våra tjänster är att optimera projektkompetens och -information. Vi är specialiserade på krävande industriprojekt och experter på rekrytering och personalhantering. Våra särskilda expertområden omfattar stora konstruktionsanläggningar inom industrin samt underhållsprojekt för tillverkningsanläggningar. Vi skapar alltid den mest effektiva skräddarsydda lösningen för varje projekt.

Vi erbjuder färdiga lösningar för industritjänster. Förutom att rekrytera medarbetare till anläggningen tar vi också fullt ansvar för det arbete som teamet utför. Ni kan outsourca projektet till oss så tar vi, om ni så önskar, hand om hela projektet – från att hitta rätt experter och leda arbetet till kvalitetsgranskning av det slutförda arbetet. Bland våra erfarna projektförvaltare finns experter inom projektinköp, planering, logistik och förvaltning. Våra inspektörer och kontrollanter säkerställer att arbetet på platsen sker säkert och håller hög klass.

Att vår verksamhet är så effektiv kan tillskrivas vårt egenutvecklade servicekoncept Project Motion. Denna tjänst skräddarsys för varje enskilt projekt och omfattar hela projektet. Tjänsten optimerar till exempel hanteringen av medarbetarinformation, åtkomsten till data och informationen till och från myndigheter. Enersense experter har gedigen erfarenhet inom personalhantering och styrning av multinationella projekt. Vi har till exempel tagit hand om personalhantering på några av världens största kärnkraftsanläggningar i Finland och på andra ställen i Europa. Tack vare vårt globala nätverk kan vi erbjuda våra kunder individuella lösningar över hela världen.

Vårt huvudkontor ligger i Björneborg och vi har kontor i Borgå, S:t Petersburg, Äänekoski och Pyhäjoki. Dessutom har vi kontor i Storbritannien, Frankrike, Turkiet, Rumänien, Ungern, Litauen, Lettland, Estland, Polen och Grekland.

Viktigast för oss är att säkerställa att kundens projekt blir framgångsrikt. Det kräver förtroende, nära samarbete och en genuin vilja att hjälpa till. Vi vill hitta den optimala lösningen på kundens alla projektrelaterade behov.

Se vad vi kan optimera
Upptäck resultaten av optimeringen
Lär känna våra optimeringsexperter

Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade personalresurserna till ett kärnkraftverk
Bygg- och anläggningsarbeten
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
VI OPTIMERADE BIOKRAFTVERK
Tillträdeskontroll
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade styrningen av entreprenadkedjan
Processindustri