Våra framgångsrika optimeringar

 

Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
VI OPTIMERADE BIOKRAFTVERK
Tillträdeskontroll
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade personalresurserna till ett kärnkraftverk
Bygg- och anläggningsarbeten
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade styrningen av entreprenadkedjan
Processindustri