Tillgångar

Tillgångar i E-Sense kan vara byggnader, kontorslokaler, fordon, verktyg, utrustning, skåp, fartyg, byggnadsställningar, kranar. E-Sense erbjuder en delad plattform inom projektet där man kan kombinera data om företaget och medarbetarna med alla former av tillgångar som används i projektet.

DYNAMISKA TILLGÅNGAR

E-Sense omfattar dynamiska tillgångstyper och tillgångar. Detta innebär att användaren kan skapa en ny tillgångstyp med nya krav på fältuppsättning och dokumentation. E-Sense omfattar även en bas för de vanligaste tillgångarna som uppgifter om fordon och boende. Tillgångsfält, t.ex. aviseringsdatum, kan ställas in så att ett visst serviceföretag meddelas, eller bara den entreprenör som använder tillgången. Tillgångarna kan också kräva vissa kvalifikationer för att tillgången ska kunna bokas eller användas.

BOKNING OCH ANVÄNDNING

Alla användare som är kopplade till projektet ifråga kan ställas in som behöriga att boka och använda de tillgångar som är kopplade till projektet. Kostnaderna för tillgången kan kombineras med information om användning för att debitera antalet timmar som tillgången har använts. Eftersom användning och bokning kan kräva vissa personalkvalifikationer är det avgörande att personer kopplas till tillgångar.

INSPEKTION

Olika typer av tillgångar måste inspekteras med olika intervaller. En bil bör inspekteras en gång per år medan en byggnadsställning måste inspekteras varje vecka. Med E-Sense kan man välja rätt inspektionsintervall för olika typer av tillgångar och inspektionen kan göras via en mobil eller stationär applikation. Inspektionsformuläret är dynamiskt och består av dokument, bilder och fritextfält. Användaren anger vem som äger tillgången och vem som aktuellt förfogar över tillgången och ansvarar för den.

MOBILA RFID-LÖSNINGAR

Våra mobila applikationer stöder den senaste RFID- och GPS-tekniken. E-Sense kan ersätta multipla Excel-filer och manuella formulär som innehåller viktig data om projekttillgångarna. Vi kan tillhandahålla en skräddarsydd mobil applikation för tillgångshantering.