Vi optimerar projektkunskap och information

Vi tillhandahåller rätt experter och rätt lösningar för alla faser i projektet. Förutom ett utmärkt internationellt nätverk arbetar vi med ett användarvänligt system för projektförvaltning och det effektiva servicekonceptet Project Motion.

Informationshantering

Vi tar hand om informations- och dokumenthantering samt rapportering inom alla projekt. Vi tar fullt ansvar för dokumentation, informationshantering och rapportering inom alla projekt.

Vi tar effektivt hand om informationshanteringen av projektet, som är en väsentlig del av vår tjänst Project Motion. Vårt system Enersense E-Sense är utvecklat av oss för att hjälpa våra experter och innehåller lättåtkomliga uppgifter om projektet för hela underentreprenadkedjan. Systemet fungerar som ett projektförvaltningsverktyg för hantering och övervakning av underentreprenadkedjor, medarbetare och tillgångar. Systemet kan också användas för rapportering till myndigheter. Det onlinebaserade systemet Enersense E-Sense är optimerat och skräddarsytt för det aktuella projektets behov.

Vi synkroniserar hanteringen av projektdata och optimerar

 • hantering av medarbetarinformation
 • hantering av tidsredovisning och skift
 • hantering av arbetstillstånd och kvalifikationer
 • hantering av passerkort
 • hantering av utrustning och material
 • tillgångshantering
 • anläggningsstyrning
 • hantering av information till och från myndigheter
 • hantering av avtal och dokument
Personal och underentreprenader

Vi ställer kompetenta och erfarna medarbetare till ert förfogande för krävande projekt. Vi tar ett helhetsansvar för våra tjänster och det arbete som vår personal utför.

Vi tillhandahåller passande och kompetenta medarbetare för varje uppgift i varje projekt. Förutom att rekrytera de medarbetare som krävs tar vi också fullt ansvar för det arbete som teamet utför. Våra projektledare tar hand om övervakning, rapportering, arbetsskydd och kvalitetssäkring. Underentreprenörer kan outsourca hela projekt till oss och förlita sig på att de utförs med högsta kvalitet. Till vårt förfogande har vi till exempel den största gruppen av professionella ytbehandlare i Finland.

Vi tilldelar personal till projektteamen och optimerar

 • ytbehandlingsarbete
 • svetsning, installationer och annat byggnadsarbete
 • elektroteknik, byggnadsteknik och mekanisk design
 • kontorsarbete
 • logistiktjänster
 • dokumentation
Administrations- och konsulttjänster

Vi administrerar och kontrollerar de dokument som krävs enligt finska lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. Dessutom tar vi fram rapporter i enlighet med kraven för informationsrapportering inom byggbranschen.

Våra experter hanterar och kontrollerar alla dokument och rapporterar det som krävs enligt projektbeskrivningen till berörda myndigheter. Vi granskar dokumenten utifrån vad som krävs enligt finska lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. Vi tar fram rapporter och skattedeklarationer till myndigheter. Vi fungerar som den inhyrda arbetstagarens representant för utländska bolag i Finland. Vi använder vårt egenutvecklade system Enersense E-Sense för att samarbeta med myndigheter och för att hantera information.

Vi hanterar informationsutbytet till och från myndigheter under det pågående projektet och optimerar

 • uppgifter om medarbetare och underentreprenader till Skatteförvaltningen i Finland
 • granskning och hantering av dokument som uppfyller finska lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
 • hantering av skattenummer
 • hantering av arbetstillstånd
 • hantering av information relaterad till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • representationen av inhyrd arbetskraft
Projektförvaltning

Vi ställer kompetenta och erfarna medarbetare till ert förfogande för krävande projekt. Våra experter övertar viktiga roller vid projekt inom energibranschen.

Bland våra erfarna medarbetare hittar ni alltid de experter som behövs för olika uppgifter inom förvaltning och administrering av projekt. Vi har utvecklat Project Motion, en nyckelfärdig tjänst för att stödja projektförvaltningen. Denna tjänst omfattar systemet Enersense E-Sense, som är tänkt att användas av kunniga medarbetare och som optimerar all personalhantering och rapportering inom ett projekt: uppgifter om medarbetaren, information till och från myndigheter, arbetstillstånd och passerkort, avtal, utrustning och leveranser. Systemet hjälper projektadministratörer att effektivt hantera omfattande projekt och hela underentreprenadkedjan.

Vi tillhandahåller experter för olika projekt och optimerar

 • planering och schemaläggning
 • personalförvaltning
 • inköpsstyrning
 • granskning av underleverantörer
 • avtalshantering
 • logistikstyrning
 • teknisk och kommersiell projektförvaltning
 • produktionssättning
 • hantering och övervakning av underentreprenörer och entreprenadarbete
Arbetsskydd

Vi tar hand om projektövervakning och arbetsskydd inom leveranskedjan. Vi tar ett helhetsansvar för säkerheten på arbetsplatsen och för kontroll av leveranskedjan. Det gör vi med kontrollsystem och experter av toppklass.

Våra experter inom arbetsskydd sörjer för säkerhet inom projektets hela underentreprenadkedja. Vi tar fram säkerhetsplaner och utbildar projektpersonalen. Vårt säkerhetsteam kontrollerar att reglerna för arbetsskydd följs och ger vid behov råd och hjälp dygnet runt hela veckan. De digitala lösningar vi har utvecklat optimerar hanteringen av passerkort, tillträdeskontroll och säkerhetsdata. Tjänsterna kan enkelt användas på mobila enheter.

Vi sörjer för ett säkert projektarbete och optimerar

 • säkerhetsplanering
 • utbildning inom arbetsskydd
 • säkerhet
 • tillträdeskontroll
 • hantering av säkerhetsdata
 • granskning av tillstånd, kvalifikationer och behörigheter
Kvalitetssäkring

Vi övertar kvalitetssäkringen i samtliga faser av projektet. Våra inspektörer är kvalificerade att verka globalt.

Vi erbjuder alla tjänster som krävs för att garantera kvalitet i projektets samtliga faser. Våra projektadministratörer kontrollerar kvaliteten på det utförda arbetet genom hela underentreprenadkedjan. Med vårt system Enersense E-Sense underlättas hantering och rapportering av information rörande kvalitetssäkring. Dessutom tar vi hand om tekniska kvalitetskontroller av projekt. Våra inspektörer är kvalificerade att medverka i projekt inom energibranschen över hela världen.

Vi sörjer för ett högklassigt projektarbete och optimerar

 • övervakning av byggnadsarbeten
 • övervakning och inspektion av tekniska och elektriska arbeten
 • övervakning av byggnadsställningar
 • övervakning av isolering och utrustning
 • inspektioner av ytbehandlingsarbeten
 • svetskontroller (inklusive OFP-kontroll)
 • kvalitetskontroller

Digitala lösningar

Vi utvecklar individuella digitala lösningar för branschens behov. Kundernas utmaningar handlar ofta om att utveckla mobila tjänster, Sakernas internet och molntjänster. Vi kan även erbjuda hjälp med systemintegration. Vi utvecklar program och applikationer för en rad olika plattformar och tekniker. Vi väljer alltid tekniker och verktyg utifrån hur lämpliga de är för kundens verksamhet och operativa miljö och för användarens behov. Våra programutvecklare arbetar med alla vanliga mobiltekniker, t.ex. Android, iOS, Windows och HTML5.

Läs mer om appen E-Sense

Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade personalresurserna till ett kärnkraftverk
Bygg- och anläggningsarbeten
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
VI OPTIMERADE BIOKRAFTVERK
Tillträdeskontroll
Administrations- och konsulttjänster
Personal och underentreprenader
Projektförvaltning
Kvalitetssäkring
Informationshantering
Vi optimerade styrningen av entreprenadkedjan
Processindustri