7K

COMPANIES

55K

EMPLOYEES

100K

DOCUMENTS

ENERSENSE E-SENSE – PROJE KAYNAK PLATFORMU

İHTİYAÇLARINIZ NELER

Alt yüklenicinin yasal gerekliliklere uygunluğunu izlemek mi istiyorsunuz?
Gelinen aşamada alanda kimin çalıştığını öğrenmek ve yaptıkları iş için kalifiye olup olmadıklarını anlamak mı istiyorsunuz?
Projeniz için destekleyici hizmetlerin koordinasyonuna yardımcı mı olmak istiyorsunuz?

SaaS tabanlı bir hizmet olan Enersense E-Sense, tedarik zinciri denetimi, kaynak bulmak ve inşaat projesi kaynak yönetimi için kullanılabilir. Büyük ölçekli endüstriyel işletmeler ve yükleniciler tarafından uluslararası alanda kullanılan Enersense E-sense, etkinlik gerektiren iş gücü ve alt yüklenici zinciri yönetiminde çözümler sunuyor.

Enersense E-Sense gelinen aşamada 45.000'den fazla çalışanı yönetmek ve yılda 100.000’den fazla belgenin güncellenip doğrulanması amacıyla 6.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor.

 

• Çevrimiçi denetleme
• Sorumluluk yönetimi
• Sözleşme bilgisi raporlama
• Süreleri programlama
• Dokümantasyon
• Yönetim
• Raporlama

Projenizde kimi zaman yeni, kimi zaman da tanınmamış olan şirketler işveren olarak yer alır. Şirketlerin vergilerini ve çalışanların sigorta primlerini zamanında ödemelerini sağlamak önemlidir. Enersense E-Sense'nin denetim ve alt yüklenici zinciri yönetim araçları, size projeye dahil olan şirket hakkında genel bir görünüm sunar.

ÇEVRİMİÇİ DENETLEME VE SORUMLULUK YÖNETİMİ

Enersense E-Sense’nin denetim görevlendirmeleri, yüklenici denetiminde büyük ölçekli tedarik organizasyonu açısından çözümler sunar. Söz konusu görevlendirme, temel bir sorumluluk bilgisinin denetiminden ibaret olabilir ancak denetim, yüklenicinizin gerekliliklerini destekleyecek şekilde genişletilebilir. Denetim süreci, doğrudan iş gücü ve erişim izni prosedürlerine entegre edilmiştir. Şirketle ilgili tüm materyal ve bilgiler, yüklenicilerin şirketler hakkında güncel bilgileri tutmak için erişim hakkına sahip oldukları şirket veri tabanında saklanır. Enersense E-Sense, yetkili makamlardan şirket bilgilerini de alabilir ve bazı modern dosya aktarımı olanaklarını sunan yazılım kullanır.

SÖZLEŞME BİLGİ YÖNETİMİ

Şirketler, ihale sürecinden projenin sonuna kadar Enersense E-Sense ortamında yönetilir. Şirketler, projelere sözleşmelerle bağlıdır. Sözleşmeler, sözleşme bazlı değerler hakkında dinamik bilgileri ve bahsi geçen sözleşme bağlantılı belgeleri içerebilir. Denetim süreci, sözleşme yönetimi aracını, dokümantasyonu ve süre programlamasını destekler. Projede kullanılan herhangi bir kaynak, sözleşme kimliğiyle birleştirilebilir ve bu sayede değerli iş gücü ve varlık verilerinin etkin kullanımı mümkün olur.

SÜRE PROGRAMLAMASI

Projenin türü, şirket ve iş gücü faaliyet dönemi ve aşamaları, Enersense E-Sense kullanıcılarına proje süre programını bütünsel ve potansiyel müşterileri de dikkate alacak şekilde izlemelerine ve yönetmeleri anlamında eşsiz bir fırsat sunar. Her türlü görevde önemli dönüm noktalarını ve süre kısıtlamalarını ayarlayabilir ve eksik bilgiler hakkında yükleniciyi uyarabilirsiniz. Yüklenicilere kendi kapsam programlamalarına erişmelerini sağlayarak onlarla süre programlama çalışmalarını paylaşın. Büyük projeler söz konusu olduğunda programlama uzmanlarımız, yüklenicileri desteklemek amacıyla devreye giriyor.

DOKÜMANTASYON

Enersense E-Sense, nükleer ve petrol/gaz projelerinde belge yönetimi için kullanılmaktadır. Bu sisteme ek olarak, daha büyük dokümantasyon projeleri söz konusu olduğunda bu projeleri, güçlü dokümantasyon uzmanı ekibimizle destekliyoruz. Enersense E-Sense dokümantasyonu, yüklenici ve paydaş girişini kullanarak tüm projeyi kapsayacak bir Veri Tanımlama Dilini (DDL) sağlamak için geliştirdik. Enersense E-Sense ve sağlanan uzman hizmeti, kırmızı çizgiler ve dönüm noktaları işlevsellikleriyle onay süresini de kısaltmaktadır.

DİJİTAL İMZALAR

Dijital onay süreci anlamında en son ve en etkili teknolojileri kullanıyoruz. Belirlenmiş olan personel, herhangi bir yeni eylem veya dokümantasyon sürecindeki bir girdi hakkında sürekli güncellenir. Dijital imza araçlarımız, kırmızı çizgi prosedürleri ve belge onayı anlamında mükemmel çözümler sunar.

• İş gücü yönetimi
• Zaman yönetimi
• Ehliyet yönetimi
• Erişim kontrolü

Enersense E-Sense, çalışan verilerini ve belgelerini toplamak ve yönetmek için dinamik bir dizi proje özelliği sunar. Tüm çalışanlar, diledikleri takdirde Enersense E-Sense My Page (Benim Sayfam) alanına erişim hakkında sahiptir. Çalışan bilgisi çoğu zaman proje güvenliği, yönlendirme ve güvenlik bölümleri tarafından kullanılır.

ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ

Farklı projelerle bağlantılı olarak yönetilecek düzenleyici iş gücü bilgisine büyük bir önem veriyoruz. Enersense E-Sense sayesinde insanları projelerle ilişkilendirebilir ve yüklenici ve My Page üzerinden çok daha az bir zahmetle veri elde edebilirsiniz. İdari hizmetlerimiz, dikkatinize sunulması gereken herhangi bir konu hakkında size güncelleme sunar. Bu sayede projeleri elle tutulan formlardan veya Excel sayfalarından mümkün olduğunca arındırmayı amaçlıyoruz. Bölümler arası otomasyonu ve yazılım entegrasyonunu da beraberinde getiren Enersense E-Sense bünyesindeki iş gücü bilgisi, herhangi bir inşaat projesi veya endüstriyel bölge erişim izni hizmetleri için ana veri tabanı olarak kullanılabilir. İş gücü bilgilerini, işe alım aşamasından, denetime ve çalışan raporlamasına kadar geniş bir yelpazede tüm alt yüklenici zinciri boyunca kontrol etmek konusunda uzmanlaştık.

ZAMAN YÖNETİMİ

Enersense E-Sense, bütünsel bir proje zaman çizelgesi elde etmek amacıyla çalışılan zamanı üç yöntemle kaydeder: 1. Zaman belirleyicilere erişim üzerinden 2. Yüklenici saha yönetimi girdileri üzerinden 3. Çalışanın, My Page üzerinden sağladığı girdi üzerinden. Çalışılan süreye ek olarak çalışma talimatını veya sözleşme bilgisini yükleniciye de aktarabilirsiniz. Enersense E-Sense, bu sayede tüm yüklenici fatura verilerini onaylamayı mümkün kılar ve hatta ayrı bir faturalamaya ihtiyaç duyulmayan bir proje ortamı oluşturulmasını sağlar. Çalışılan zamana ilişkin bilgiler proje aşamalarıyla da ilişkilendirilebilir ve işin ilerleyişi bu sadeye izlenebilir. İşçilerin toplam çalışma süresi, kaza sıklığı raporlarında da kullanılabilir.

EHLİYETLER VE BECERİLER

İşçilerin ehliyetleri ve becerileri başarılı bir projenin temelini oluşturmaktadır. Enersense E-Sense, iş açığı ve kapsamla ilişkili bir ehliyet yönetimi aracı sunar. Tüm ehliyetler, geçerliliklerinin onaylanması amacıyla geçerlilik tarihi ve destekleyici belgelerle tespit edilebilir. Ehliyet yönetimi, proje erişim kontrolü ile entegre edilebilir. Yapacağı iş için ehliyeti olmayan ya da ehliyet süresi dolmuş olan bir kişi, erişim kontrol cihazları tarafından geri çevrilir ve işin başında olan yöneticiler de alt yüklenici zinciri genelindeki ehliyet durumunu bütünüyle görebilecek konumdadır.

ERİŞİM KONTROLÜ

Çalışma sahalarında 60 ila 2.500 kişi çalıştırılan projelere, yüzlerce erişim kontrol cihazı tedarik ettik. En kötü koşullarda bile kapasitemizi ve sistemin uzun ömürlülüğünü ispatladık. Her türlü proje güvenliği anlamında en iyi seçim olan mobil ve sabit erişim kontrol sistemimiz genel iş gücü bilgi yönetimine bütünüyle entegre edilebilir. Aşağıda bazıları listelenmiş olan cihazları kullanarak tüm çalışma alanlarına erişim kontrolü sağlayabiliyoruz: - Donanım ve yazılımı bulunan erişim kontrol kapıları - Kartlar, kart yazıcıları ve kameralar - Güvenlik araçları, - İSEÇ Denetimi ve Güvenliği Mobil uygulaması - Dijital imza ekipmanı

• Rezervasyon kullanım sistemi
• Varlık incelemesi
• Yapı iskelesi kurulum yönetimi
• Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) çözümleri

Enersense E-Sense kapsamındaki varlıklar arasında evler, ofis alanları, taşıtlar, araçlar, cihazlar, dolaplar, tekneler, yapı iskelesi kurulum vinçleri bulunabilir. Enersense E-Sense, şirket ve kişi verileriyle projede kullanılan her türlü varlığı birleştirmek için proje içinde ortak olarak kullanılan bir platform sağlar.

DİNAMİK VARLIKLAR

Enersense E-Sense’de dinamik varlık tipleri varlıklar bulunur. Bu, kullanıcının, yeni çalışma alan grubu ve belge gereksinimleriyle yeni bir varlık türü oluşturabileceği anlamına gelir. Enersense E-Sense, ayrıca yaygın olarak başvurulan taşıt veya konaklama ayrıntıları gibi varlıklar için de bir zemin sağlar. Uyarı tarihleri gibi varlık alanları belirli bir bakım şirketini ya da varlığı kullanan yükleniciyi uyarmak için ayarlanabilir. Varlıklar, varlık rezervasyonu veya kullanımı için belirli nitelikleri de gerektirebilir.

REZERVASYON VE KULLANIM

Projenize dahil olan tüm kullanıcılar, projeyle ilgili varlıkları rezerve etmek ve kullanmak üzere yetkilendirilebilir. Varlık maliyetleri kullanılan süreye göre faturalama yapılabilmesi için kullanım bilgisiyle birleştirilebilir. Kullanım ve rezervasyon belli kişisel nitelikleri gerektirdiğinden bu kişileri söz konusu bu varlıklarla ilişkilendirmek gereklidir.

MUAYENE

Farklı türden varlıkların farlı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Örneğin bir otomobilin yılda bir kez muayene edilmesi gerekirken, yapı iskelesi kurulumuyla ilgili çalışmalar haftalık olarak denetlenmelidir. Enersense E-Sense, farklı türden varlık türleri için doğru muayene sıklığını belirlemenize yardımcı olur. Muayene, mobil veya masa üstü bir uygulama ile yapılabilir. Muayene formu da belgeler, resimler ve boş metin alanlarıyla dinamik bir yapıya sahiptir. Kullanıcı varlığın mülkiyetinin kimde olduğunu ve varlıktan sorumlu olan mevcut kullanıcıyı belirtir.

MOBİL RFID ÇÖZÜMLERİ

Mobil uygulamalarımız en yeni RFID ve GPS teknolojilerini destekler. Enersense E-Sense gerekeli proje varlık verilerinin tutulmasında çoklu Excel dosyalarının ve elle tutulan belgelerin yerini alır. Size, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış ve arzu edilen muayene, rezervasyon ve kullanım süresi işlevleri olan bir varlık yönetimi mobil uygulaması sunabiliriz.

SON TEKLOJİ SAYESİNDE

Sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel dijital çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimiz genellikle mobil hizmetlerin, Nesnelerin İnterneti ve bulut hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili zorluklarla karşılaşıyor. Sistem entegrasyonu hakkında da destek sunuyoruz. Çeşitli platform ve teknolojiler için programlar ve uygulamalar geliştiriyoruz. Müşterinin operasyonları, operasyon ortamları ve ihtiyaçları için uygun olan teknoloji ve araçları seçiyoruz.

BİZE BİR HEDEF BELİRLEYİN VE HİZMETLERİMİZDEN YARARLANIN

• Yerel yasal gereklilikler için profesyonel bir çözüm ve kapsamlı vergi dairesi ve denetleme raporlaması.
• Derin tecrübesi olan bir ortakla sorumluluğun paylaşımı.
• Tek düzen ve etkili bir proje kaynak bilgisi.
• Azami bilgi güvenliği, asgari sayıda Excel belgesi.
• Kendini ispatlamış uzman hizmeti.
• Proje alt yüklenici zinciri genelinde tasarruf ve risk yönetimi uyumluluğu.

 

DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN BİZİMLE TEMASA GEÇİN

BİZİMLE TEMASA GEÇİN

Mika Linnamäki
Project Sales Director

+358 40 674 7701
mika.linnamaki [at] enersense.com

Juha Latva
Chief Technology Officer

juha.latva [at] enersense.com

E-Sense Support Service

+358 10 2926 230
support [at] e-sense.eu