PROJE UZMANLIĞINI VE BİLGİYİ ETKİLİ ŞEKİLDE DEVREYE SOKUYORUZ

Projelerin her aşamasında doğru uzmanlığı ve çözümleri sunuyoruz. Uluslararası alanda ideal sözleşme çözümlerini sunduğumuz bir ortamda kullanıcı dostu bir proje yönetim sistemini ve verimli proje hareket hizmeti anlayışını devreye sokabiliyoruz.

İdari ve danışmanlık hizmeti

Yüklenici Firmaya İş verildiğinde, Yüklenicinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları Yasasının gerektirdiği belgelerin yönetimini ve kontrolünü üstlenirken, aynı zamanda inşaat sektöründe sözleşme ve personel bilgisi hakkında zorunlu kılınan bilgi raporlama uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Uzmanlarımız belge yönetimi ve takibi anlamında etkin çözümler sunarken proje bildirim yükümlülüğünün bir sonucu olarak yetkili makamlara gerekli raporlamaları da yapıyoruz. İlgili İş Dışarıya İhale edildiğinde, Yüklenicinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları Yasası uyarınca belgelerin denetimini üstleniyoruz. Yetkili makamlara raporlar sunup vergi konusunda bildirimlerde bulunuyoruz. Finlandiya'daki yabancı şirketler nezdinde yabancı çalışanların temsilcisi olarak hareket ediyoruz. Geliştirdiğimiz Enersense E-Sense sistemini, yetkililerle işbirliği ve bilgi yönetimi için kullanıyoruz.

Projeler sırasında yetkililerden gelen ve onlara gönderilen bilgileri yönetip aşağıdaki başlıklarda etkili çözümler sunuyoruz

 • Finlandiya Vergi İdaresine çalışan ve alt yüklenici bildirimleri
 • İlgili İş Dışarıya İhale edildiğinde, Yüklenicinin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları Yasası uyarınca belgelerin yönetimi ve denetlenmesi
 • Vergi numaralarının yönetimi
 • Çalışma izinlerinin yönetimi
 • Sağlık ve iş güvenliği konusundaki bilgilerin yönetimi
 • Yabancı çalışanlar için temsilcilik hizmeti
Proje yönetimi

Etkinlik gerektiren tüm projeler için en bilgili ve yetenekli profesyonellerimizi devreye sokuyoruz. Uzmanlarımız, enerji sektöründeki projelerde kilit önemde roller üstleniyor.

Deneyimli profesyonellerimiz, çeşitli projelerin sevk ve idaresi için size ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı sunacaktır. Proje yönetimini desteklemek için bir anahtar teslimi hizmeti olan ve Proje Hareketi (Project Motion) olarak anılan hizmeti geliştirdik. Hizmet, bir projenin tüm kaynak yönetimini ve raporlamasını etkili hale getiren ve deneyimli profesyoneller tarafından kullanılmak üzere geliştirilen Enersense E-Sense sistemini içerir: Çalışanların ayrıntıları, resmi makamlarla bilgi alış-verişi, çalışma ve erişim izinleri, sözleşmeler, ekipman ve tedarik. Sistem, proje yöneticilerinin kapsamlı projeleri ve alt yüklenici kullanımı sürecinin bütününü verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Projeler için uzman tedarik ederken aşağıdakilerin etkili bir şekilde sevk ve idare edilmesini sağlıyoruz

 • planlama ve süre programlaması
 • kaynak yönetimi
 • satın alma yönetimi
 • alt yüklenicilerin denetimi
 • sözleşme yönetimi
 • lojistik yönetimi
 • teknik ve ticari proje yönetimi
 • sevk yönetimi
 • alt yüklenicilerin ve dışarıya verilen işlerin yönetimi ve izlenmesi
İş güvenliği

Tedarik zincirinde proje denetimi ve iş güvenliği görevlerini üstleniyoruz. Tedarik zincirinde iş güvenliği ve denetim alanlarında tüm sorumluluğu üzerimize alıyoruz. En iyi kontrol sistemlerini ve uzmanlarımızı, bu amaç doğrultusunda devreye sokuyoruz.

İş güvenliği uzmanlarımız, projelerin uygulanması aşamasında, alt yüklenici zincirinin bütününde güvenliği sağlamaktadır. Güvenlik planları oluşturup ve proje personelini eğitiyoruz. Güvenlik ekibimiz iş güvenliği ile uyumluluğu denetleyip gerektiği durumlarda 24 saat boyunca danışmanlık hizmeti sunuyor. Geliştirdiğimiz dijital çözümler erişim izinleri ile erişim kontrolü ve güvenlik verilerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Söz konusu hizmetlerden mobil cihazlar kullanılarak da yararlanılabiliyor.

Proje çalışmalarının güvenliğini sağlayıp aşağıdaki faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz

 • güvenlik planlaması
 • iş güvenliği eğitimi
 • güvenliğin sağlanması
 • erişim kontrolü
 • güvenlik verilerinin yönetimi
 • izinlerin, ehliyetlerin ve hakların izlenmesi
Kalite güvencesi

Tüm projelerin her bir aşaması için kalite güvencesi veriyoruz. Bünyemizdeki denetçilerimiz, küresel operasyonlara katılabilecek bir yetkinliğe sahiptir.

Projenin her aşamasında kaliteyi sağlamak için eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Proje yöneticilerimiz, alt yüklenici kullanımı zinciri boyunca yapılan işlerin kalitesini denetliyor. Enersense E-Sense sistemi, kalite güvence bilgilerinin yönetilmesine ve raporlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, projelerin teknik kalite kontrollerini de üstleniyoruz. Denetçilerimiz, enerji sektöründe yürütülen projelere uluslararası alanda da katılabilecek bir donanıma sahiptir.

Proje çalışmalarının kalitesini sağlayıp aşağıdaki faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz

 • inşaat çalışmalarının denetlenmesi
 • teknik ve elektrikle bağlantılı işlerin yönlendirilmesi ve denetimi
 • yapı iskelesi kurulumunun yönlendirilmesi
 • yalıtımın ve ekipmanın yönlendirilmesi
 • yüzey işleme faaliyetlerinin denetlenmesi
 • kaynak işlerinin denetlenmesi (NDT (zararsız testler) denetimi dahil)
 • kalite denetimleri
Bilgi yönetimi

Her bir projenin dokümantasyon, bilgi yönetimi ve raporlama süreçlerinde sorumluluğu tamamen üzerimize alıyoruz.

Proje Hareket hizmetimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturan proje bilgi yönetimini verimli bir şekilde yerine getiriyoruz. Uzmanlarımıza yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Enersense E-Sense sistemi, tüm alt yüklenici zinciri boyunca kolayca erişilebilir proje detaylarını içeriyor. Sistem, alt yüklenici zincirlerinin, çalışanların ve varlıkların yönetimi ve yönlendirilmesi anlamında bir proje yönetimi aracı olarak işlev üstleniyor. Sistem üzerinden ayrıca resmi makamlara raporlama da yapılabiliyor. Çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren Enersense E-Sense, her bir projenin özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde etkinleştirilebiliyor.

Proje veri yönetimini senkronize hale getirirken aşağıdaki faaliyetleri etkili bir şekilde yürütüyoruz

 • çalışan bilgilerinin yönetimi
 • mesai saatleriyle vardiyaların yönetimi
 • çalışma izinlerinin ve gerekli ehliyetlerin yönetimi
 • erişim izinleri yönetimi
 • ekipman ve malzeme yönetimi
 • varlık yönetimi
 • tesis yönetimi
 • resmi makamlarla yapılan bilgi alış-verişinin yönetimi
 • sözleşme ve belgelerin yönetimi
Kaynaklar ve alt yüklenici kullanımı

Üst performans gerektiren tüm projelerde donanımlı profesyonellerimizi hizmetinize sunuyoruz. Personelimiz tarafından tamamlanan işler ve sunduğumuz hizmetlerde tüm sorumluluğu üzerimize alıyoruz.

Proje kapsamındaki her görev için donanımlı profesyonelleri görevlendiriyoruz. Ekibin çalışmasıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenirken proje alanlarında ihtiyaç duyulan personelin işe alım süreçlerini yönetiyoruz. Proje yöneticilerimiz denetim, raporlama, iş güvenliği ve kalite güvencesi alanlarında devreye giriyor. Alt yükleniciler, yapılacak işin kalitesinden endişe etmeden projelerin bütününü bize devredebilir. Örneğin, Finlandiya'da en büyük yüzey işleme uzmanları ekibine sahibiz.

Kaynakları proje ekiplerine tahsis ederken aşağıdaki faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz

 • yüzey işleme çalışması
 • kaynaklama, kurulum ve diğer inşaat işleri
 • elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mekanik tasarım
 • ofis çalışmaları
 • lojistik hizmetleri
 • dokümantasyon

DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Endüstrinin ihtiyaçları karşılamak için özel dijital çözümler geliştiriyoruz. Müşteriler genellikle mobil hizmetlerin, Nesnelerin İnterneti ve bulut hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili zorluklarla karşılaşıyor. Sistem entegrasyonu hakkında da destek sunuyoruz. Çeşitli platform ve teknolojiler için programlar ve uygulamalar geliştiriyoruz. Müşterinin operasyonları, operasyon ortamları ve ihtiyaçları için uygun olan teknoloji ve araçları seçiyoruz. Yazılım geliştiricilerimiz Android, iOS, Windows ve HTML5 gibi tüm standart mobil teknolojilere hakimdir.

E-Sense Uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

İdari ve danışmanlık hizmeti
Kaynaklar ve alt yüklenici kullanımı
Proje yönetimi
Kalite güvencesi
Bilgi yönetimi
PETRO-KİMYA TESİSLERİNDE YÜKLENİCİ BİLGİ YÖNETİMİNİ ETKİLİ BİR HALE GETİRDİK
İdari ve danışmanlık hizmeti
Kaynaklar ve alt yüklenici kullanımı
Proje yönetimi
Kalite güvencesi
Bilgi yönetimi
NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞASINDA KAYNAK KULLANIMINI ETKİLİ HALE GETİRDİK
İdari ve danışmanlık hizmeti
Kaynaklar ve alt yüklenici kullanımı
Proje yönetimi
Kalite güvencesi
Bilgi yönetimi
BİYO-ÜRÜN ÖĞÜTÜCÜLERE ERİŞİM KONTROLÜNDE ETKİN PERFORMANSI ELDE ETTİK